Hainaut Développement

Het Agence de Développement de l’Economie et de l’Environnement van de Provincie Henegouwen

Afhankelijk van de activiteitensector biedt Hainaut Développement diensten aan bedrijven, plaatselijke overheden, het onderwijs, de landbouw en het grote publiek.
Hoewel de instelling gevestigd is in Bergen en in Chimay is ze actief in het hele Henegouwse gebied.

PROGRES

Europees programma voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van Belgische en Franse startups en bedrijven.

Het Project PROGRES — Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support — is een samenwerkings¬verband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen die over de nodige kennis en expertise beschikken in het begeleiden van bedrijven. Alles draait rond grensoverschrijdende groei, ontwikkelen van industriële of commerciële partnerschappen, netwerken met je concullega’s en het omzetten van goede ideeën in haalbare businessmodellen.

Met PROGRES hebt u tevens de mogelijkheid om op basis van uw behoeften doeltreffend aan uw ontwikkeling te werken via coaching door grensoverschrijdende experts in specifieke disciplines.
Het project wordt gefinancierd in het kader van het Interreg V Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen met de steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

PROTOPITCH 3.0

Europees programma voor de economische ontwikkeling van ondernemingen in de sector van de digitale beeldbewerking en creatieve industrieën.

PROTOPITCH 3.0 begeleidt ondernemers en ondernemingen in de sector van de digitale beeldbewerking en creatieve industrieën in de regio’s Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen.
Er worden adviezen en tools op maat aangeboden om de ontwikkeling van ondernemingen te boosten: vormingssessies, pitchwedstrijden, netwerk- en begeleidingsevenementen. De begeleiding kan collectief plaatsvinden via vormingssessies of workshops, of individueel door onze expertenpool.
Het project wordt gefinancierd in het kader van het Interreg V Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen met de steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

AWEX

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers

Het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) is de dienst van het Waalse gewest die belast is met de promotie van buitenlandse handel en het onthaal van buitenlandse investeerders. Haar oprichting op grond van het decreet van 1 april 2004 is het resultaat van de fusie van het Agence wallonne à l'Exportation en het Office for Foreign Investors (OFI).